© Copyright 2010 psychoterapeuta-gabinet.pl
G A B I N E T    P S Y C H O T E R A P I I

psycholog Karolina Winiarska

Wrocław, ul. Kłodnicka 4
Rejestracja telefoniczna: 605 987 863                                                         kontakt@psychoterapeuta-gabinet.pl

Psychoterapia to sposób na rozwiązywanie swoich osobistych problemów i poprawianie jakości życia. Dzięki psychoterapii można lepiej    zrozumieć    siebie,   swoje    relacje z innymi, odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości i mieć siłę na zmianę.

Zapraszam do mojego gabinetu.
 Na czym polega terapia
       W czym pomagam
            Umów się na spotkanie